Кметът Кирил Котев ще открие официално Център за обществена подкрепа в град Сандански на 8 юли от 10 часа. Услугите, които ще се предоставят, са свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца и обучение в умения за самостоятелен живот. Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) ще бъде 30 човека, а ползването на услугите ще става с направление от Дирекция „Социално подпомагане”. На официалното откриване ще бъде направен и освет на функциониращия вече Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). Двата социални центъра се помещават в една сграда, а екипът е млад и амбициран да развие услугите в помощ на обществото.

Сградата, в която се помещават двата центъра, се намира в Спортно училище – град Сандански (ул. „Надежда“ 15).