Елеонора Христова
  • Радлев иска председателят Христова и зам.-председателят Динев да бъдат на 8-часов работен ден

 

Новите общински съветници в Бобов дол ще получават възнаграждения в размер на 70% от средната брутна работна заплата на кмета на общината, което е малко над 300 лева, разбрахме от председателя на местния парламент Елеонора Христова (БСП). Заплатите на новите общински съветници в миньорския град ще се изплащат по стария правилник и засега не са променяни. Промяна ще претърпят възнагражденията на председателя и зам.-председателя Константин Динев (Партия на зелените), но ако колегите им приемат предложението на общинския съветник от БСП Валери Радлев двамата шефове на местния парламент да бъдат на пълен работен ден.

Валери Радлев

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет миналата година, председателят и неговият заместник са на непълно работно време (4-часов работен ден), а възнагражданията им – в размер на 90% от средната брутна работна заплата на кмета. В докладна записка Радлев предлага промяна в правилника, с която да се регламентира 8-часов работен ден на двамата шефове на местния законодателен орган. Непълното работно време създава неудобства при дейността на местния парламент.

 

Целта на изменението е продиктувана от желанието работата да бъде по-ефективна, по-конструктивна, по- целесъобразна и да отговаря на условията за откритост и съгласуваност на решенията, да осигури професионални отношения между общинската администрация и Общинския съвет, са мотивите на съветника, посочени в докладната. Предложението е финансовите средства, свързани с промяната, да се заложат в общинския бюджет за 2020 г. Очакваните резултати са подобряване на работата и по-голяма прозрачност. Докладната записка е качена на сайта на общината и ще бъде разгледана на заседание на местния парламент на 19 декември.

Паралелно с това предложение в социалните мрежи се появиха коментари, с които бобовдолци питат дали избраниците им ще се откажат от заплати, както направиха общински съветници в други райони на страната.