Изграждането на 3 къщи за настаняване на туристи подготвят в Сапарева баня. Лилия Николова-Вашакова и Соня Тропчева-Бомпадре от София възнамеряват да изградят обекта в поземлен имот в местността До селото. Инвеститорите са внесли в общината заявление за изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за обществено обслужване. Във връзка с това кметът на общината Калин Гелев е внесъл в Общинския съвет предложение за одобрение на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ). Докладната записка ще бъде разгледана на заседание на местния парламент.
Инвестиционни намерения в курорта са заявили и сапаревобанците Владимир и Антония Маргини и Хараламби Хараламбиев от град Тръстеник. Маргини искат да строят в местността Герено, а Хараламбиев – в местността Вадите. И тези инвеститори искат одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за установяване на смесена обществено-обслужваща устройствена зона. Общинските съветници ще вземат решения по предложенията на 25 ноември, четвъртък.

Юлияна КОЛЧАКОВА