Нови тротоари по проект на улица “Житна чаршия“

Кметът Владимир Георгиев подписа договор за финансиране на проект за изграждане на тротоари по улица „Житна чаршия” в Самоков.

Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство от Стратегията на МИРГ Самоков и предвижда изграждане на тротоари от двете страни на улицата, от кръстовището с ул. „Македония” до ул. „Граф Игнатиев”. Реновирането на улицата в централната градска част ще даде, освен по-добра визия, но и по-добри условия за пешеходците, както и ще гарантира сигурността им по придвижване.

По проект се предвижда изграждането на тротоарна настилка от унипавета, като целта е да се постигне визия, която да кореспондира с визията на старата градска чаршия.