Ново улично осветление в община Разлог, подменени са 1/3 от общо 3600 лампи

Около 1300 броя улични осветителни тела бяха подменени по централните улици в град Разлог и село Баня, като част от мерките на Община Разлог за намаляване потреблението на електричеството.
„Увеличението на цените на тока затруднява изключително много бюджетите на всички, включително и на общинска администрация. Със специалисти от Общината посетихме завод за производство на енергоспестяващи лампи в София. На място видяхме процесът на работа на българската фирмата и закупихме пробно няколко лампи. Оказа се, че осветителните тела са изключително ефективни и енергоспестяващи. Взехме решение, да използваме услугите на българския бранш, спрямо възможностите на общинския бюджет. До момента сме подменили 1/3 от общо 3600 лампи в общината, цялостно по всички централни улици, като продължаваме и в по-малките такива.“, поясни зам. – кметът по икономическите и правни въпроси Иван Гюров.


Новото осветление, произведени от българска компания, свети два пъти по-силно и изразходват няколко пъти по-малко енергия от старото. Около 100 броя от лампите са и автоматизирани. Технологията включва намаляване на електропотреблението на 50% след полунощ, без да се променя осветеността по улиците.
Енергоспестяващото осветление, с гаранция от 5 години и срок на живот – 10 години, оказва ефект и върху икономията на финанси. Общинска администрация изразходва около 2 500 лева месечно от своя бюджет за непрекъсната подмяна на старите осветителни тела. С изпълнението на предприетите мерки се предвижда първоначално сметките да намалеят с около 35 хиляди лева годишно. При цялостна подмяна на всички 3600 лампи в общината, се окачва спестяване на общински средства, в размер на близо 100 хиляди лева годишно.
Следващата подмяна на улично осветление е предвидена в село Елешница.