Нов проект в Бюрото по труда в Дупница: Активират безработни да започнат работа

Юлияна КОЛЧАКОВА

Експерти от Бюрото по труда информираха  жители на Дупница, които не работят, не учат, не търсят работа (така наречената група ,,икономически неактивни лица“) за възможностите да се включат в пазара на труда и незаетите работни места. С проведеното информационо събитие  ведомството се включи в  националната кампания „Да работиш (е) яко” на Агенцията по заетостта за популяризиране на проекта „Започвам работа”, Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

„Основната цел на проекта е осигуряване на мерки, свързани с интеграцията на пазара на труда  с акцент върху икономически неактивни лица на възраст от 16 до 65 навършени години, които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители по чл. 5 от КСО, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на ЗНЗ и не са във формално образование или обучение. Продължителността на проекта е до 31.12.2026г. Дейностите, който ще се осъществяват, ще бъдат насочени към прилагане на иновативни подходи и дейности за идентифициране, информиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни лица.

Това са: обучение на „активатори“ от местните общности, подготовка за работа с целевата група; рганизиране на събития, кампании, включително в социалните мрежи; формиране на мобилни екипи с цел информиране, активиране и установяване на връзки с неактивни лица; апробиране на услуги за комплексна подкрепа – създаване на центрове/клубове за активиране; провеждане на „Ателиета за търсене на работа”; организиране на трудови борси; насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата мерки за обучение, образование/ валидиране /с цел постигане на последваща// заетост”, обясни директорът на ведомството Моника Николова- Лазарова, която откри информационната среща.

На събитието присъстваха представители на различни институции, социалните партньори, членове на Съвета за сътрудничество към ДБТ- Дупница, работодатели и неактивни търсещи работа лица.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда”, г-жа Моника Николова – Лазарова откри информационната среща под слогана „Да работиш (е) яко“ и представи целта, основните дейности и срока за реализиране на проекта „Започвам работа“- Компонент 1 „Активиране”.

Главен експерт Людмила Пашова представи актуалните свободни работни места, както за Дирекция „Бюро по труда” – Дупница, така и за филиалите към нея в Сапарева баня, Бобов дол и Кочериново. На участниците беше представена информация и за предлаганите от Агенцията по заетостта услуги за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа, стимулиране на предприемачеството и много други.

Стана ясно, че в момента най-много свободни работни места има в шивашкото и обувното производство, хотелиерството, ресторантьорството, търговията, строителството и производството на метални изделия. Най-търсените професии продължават да са заварчик, шлосер, работник в строителството, продавач-консултант и квалифициран работник в областта на шивашкото и обувното производство. Сред обявените към момента свободни работни места са: 24 машинни оператори обувно производство, работници за спомагателна шивашка дейност, монтажник на мебели от дърво, 28 шивачи за мъжко и дамско облекло, шофьори, офис мениджър, работник спомагателни шивашки дейности, гладач. Незаетите позиции за висшисти са малко – търси се инженер по поддръжка в „Балканфарма” и гл. счетоводител в Дупница и учител по учител по английски и руски език в Бобов дол.

За сезонна заетост са заявени длъжности предимно в хотелиерството и ресторантьорството. По-голям брой от тези вакантни места са в община Сапарева баня, където се търсят  сервитьори, бармани, готвачи, помощник готвачи, камериери. Работодатели по българското Черноморие също търсят сервитьори, барман и готвачи, както и чистачи, и администратори в хотел, градинари.

1 COMMENT

  1. Точно така .”Икономически неактивните лица ” не са мързеливи , а са родени уморени.За тех лек нема.

Comments are closed.