Намалението на основната заради втората пенсия е включено в електронния калкулатор на осигурителния институт

Българите, родени след 1959 г., вече могат да видят реалния размер на основната си пенсия чрез електронния калкулатор на Националния осигурителен институт. В него са отразени последните промени в Кодекса за социално осигуряване и останалите нормативни актове, с които трябва да се постигне по-справедлив коефициент на намаление на основната пенсия заради отчисленията към втория стълб.

Основната пенсия за хората с две пенсии се намалява заради отчислението на 5% осигуровка към универсалните фондове. Досега този коефициент на редукция бе изключително несправедлив – около и над 20%. Според експерти той трябва да бъде в пъти по-малък и в него да се вземе предвид участието на държавата като осигурител и периодите, в които в универсалните фондове реално не постъпват осигуровки. Това вече е отразено в нормативната уредба, уверяват от НОИ.

Бившият министър Деница Сачева уверяваше, че коефициентът на редукция ще падне на 9%. НОИ не се ангажира с такива данни, но изтъква, че намалението е “строго индивидуално и корекцията зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните му периоди на осигуряване”.

СРОКОВЕ

Самите промени влизат в сила от 1 септември 2021 г., напомнят от осигурителния институт. В момента текат последни дни за поредния прозорец, който бе даден на изпусналите срока да се прехвърлят в НОИ. Хората, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране за трета категория труд и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото си на избор да се осигуряват само в НОИ.

РЕГЛАМЕНТ

При новия начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент, който ще влезе в сила от началото на септември 2021 г., се вземат предвид:

– трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.;
– броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и в държавното обществено осигуряване са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.

Колко платиха българи, за да си купят стаж за пенсия