Няма да има отделни подвижни секции заради Covid-19

Отделни подвижни секции за избиратели, заразени с Covid-19 или контактни на такива, няма да има за изборите на 2 октомври, тъй като няма обявена извънредна епидемична обстановка. Това гласи решение на Централната избирателна комисия.

Според него заразените или контактни на заразени с Covid-19 и поставени под задължителна изолация към датата на изборите избиратели ще могат да гласуват в населеното място, където са карантинирани.

Те ще може да дадат своя глас в подвижна избирателна секция, но само ако има такава, образувана за хора с трайни увреждания.

Болни от Covid-19 или карантинирани ще гласуват едва след като вота си в подвижната секция упражнят хората с трайни увреждания.

Кметът на общината или кметството, в зависимост от броя на подадените заявления, определя със заповед времето за гласуване с подвижна избирателна кутия, като в рамките на изборния ден определят началото и края на гласуване на избирателите с трайни увреждания, време за окомплектоване на членовете с предпазни облекла, както и времето за гласуване на поставените под карантина и задължителна изолация.

При необходимост кметът на общината или РИК могат да поискат от ЦИК разрешение гласуването в ПСИК да започне в 5,00 ч. сутринта.

Поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета – в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително. То се подава по един от следните начини: саморъчно подписано от пълномощник, по пощата, по факс, по електронен път през интернет страницата на общината.

Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, в която са гласували и избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, получават като допълнително възнаграждение 50% от определеното./БНР