Приключи благоустрояването около западната велоалея на ул. “Софийско шосе”, съобщиха от община Самоков. Почистено бе цялото трасе и бяха оформени с пръст зелените площи. Изградено е и ново осветление по цялата дължина от сградата на СБА до кръговото кръстовище при Държавно горско стопанство. С това приключиха ремонтите и благоустрояването на тази част от велоалеята.
Още в началото на този строителен сезон бе подменен водопроводът на частта, предвидена за ремонт през тази година. След подмяната започна оформянето на трасето с бордюри и бе поставена нова асфалтова настилка.
Останалата част от велоалеята ще бъде ремонтирана през следващия строителен сезон.