Административните сгради на кметствата в едни от най-големите села в община Сандански – Катунци и Плоски, са ремонтирани и напълно обновени. Обществените сгради, предоставящи административни услуги, са с приложени всички мерки за енергийна ефективност. Ремонтирани са покривните конструкции, подменени са дограмите, положена е топлоизолация на стените, а фасадите са завършени с нова мазилка, която създава една обновена и приятна визия на сградите. С обновяването на сградите и тяхната рехабилитация се намаляват консумацията и разходите за енергия, подобрява се работната среда и се създават по-добри условия за обслужване на всички жители.

В село Катунци бяха подменени и тротоарните плочки в района на храма „Свето Успение Богородично“ и с общи усилия се промени цялостният облик около сградата на кметството и църквата.