Проектът “Консервация и реставрация на културни ценности от фонда на РИМ – Кюстендил” одобрен от Министерство на културата

Консервационно-реставрационната лаборатория на Регионален исторически музей – Кюстендил ще бъде оборудвана със съвременни материали за консервация и реставрация на движими културни ценности с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Това стана ясно след публикуване на резултатите от конкурсната сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства на страницата на министерството.

Проектът предвижда закупуване на апаратура и химикали за консервация и реставрация на артефакти от силикатни материали (керамика фаянс), метал – желязо, мед и сплавите й, благородни метали, и на стенописи. В периода на неговото изпълнение реставрираните предмети от фондовете археология, нумизматика, етнология, история на българските земи XV-XIX в. и нова и най-нова история ще бъдат включени в изложба „Непоказвани културни ценности от фонда на РИМ – Кюстендил“ .Те ще бъдат дигитализирани и представени в публичното пространство, някои и в триизмерно изображение”, доуточниха от музея.

Краси Ценкова