С хладилна камера за покойници ще бъде оборудван Обредният дом в Гробищния парк в Бобов дол. Намеренията са на местната траурна агенция „Небесни ангели“. Нейният управител Румен Александров е внесъл в общинската администрация заявление с искане за отдаване под наем на помещение, намиращо се в сградата на Обредния дом, за хладилна камера. В тази връзка се иска разрешение от Общинския съвет за отдаване под наем на помещение от 6.75 кв. м в Траурния дом за срок от 5 години, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15.53 лв. (по 2.50 лв. кв.м) без ДДС за траурни услуги за обслужване на населението от община Бобов дол. С докладна записка се иска още съгласието на местния парламент за провеждането на публичен търг с явно наддаване за въпросната част от общинския имот. Общинският съвет ще вземе решение по докладната, внесена от кмета Елза Величкова, на заседанието си на 27 октомври.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА