Публично обсъждане на проекта за бюджет 2021 ще се проведе днес в община Кочериново. Обсъждането е насрочено от 15 часа, в заседателната зала на общината.  Всички граждани са поканени да дадат своите мнения, предложения и препоръки относно финансовата рамка и разпределението на средствата, заложени в бюджета. Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.