Матей Попниколов

Областният управител Виктор Янев ще открие заседанието

 

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район ще се проведе на 29 и 30 ноември. Заседанието ще открие областният управител на Кюстендил Виктор Янев, който до края на 2018 г. е и председателстващ Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. От страна на Областна администрация-Кюстендил участие ще вземат зам. областният управител д-р Матей Попниколов и главният секретар на институцията – Гергана Михайлова.

Виктор Янев

В дневния ред на срещата е предвидено обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие. Ще бъде дискутирано състоянието и предприемането на мерки за мостовите съоръжения и тунели по републиканската пътна мрежа в Югозападен район. Очаква се да бъде представена и обсъдена Междинната оценка на изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020. Като част от дневния ред е заложено и приемане на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие за 2019 г., както и избор на зам.-председател на съвета за първото полугодие на следващата година. Пред участниците ще бъде представена информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Ще бъдат дискутирани също регионалните проблеми относно кадровата обезпеченост на среден медицински персонал в системата на здравеопазването, както и необходимостта от нормативни промени в образованието на този вид кадри. Съвместното заседание ще се проведе в община Рила.