Елеонора Христова: Ще настояваме за среща с новия министър на околната среда и водите Росица Карамфилова

Общинският съвет в Бобов дол създаде временна комисия, която да изготви декларация в подкрепа на ТЕЦ –„Бобов дол“. За председател на комисията бе избран Красимир Чаврагански. Общинските съветници упълномощиха градоначалникът на миньорския град Елза Величкова и председателят на ОбС Елеонора Христова да проведат среща с общинското ръководство в Дупница. Желанието е да бъде изготвена обща позиция в подкрепа на ТЕЦ „Бобов дол”.
На извънредната сесия градоначалникът Елза Величкова изрази огромното си притеснение от факта, че ТЕЦ „Бобов дол” е структуроопределящ за икономиката на региона и в случай на спиране на дейността, безработицата в общината ще достигне нечувани размери, което ще доведе до трайно обезлюдяване на на близките населени места. „ За мен най-притеснително е да не останат още хора без работа. Бобов дол вече веднъж пострада от закриването на мините, когато без работа останаха 3000 души. Не мога да си помисля, че безработицата ще скочи още. Зная какво е да стоят десетки хора пред кабинета и да молят за работа. В централата работят 102 души от Бобов дол. Ако тец-а спре работа, това ще повлече и открития рудник, където работят още 300 души. Искам да запазим хората в Бобов дол, а не на 15 септември да се чудим как да направим паралелки и градът да се обезлюди“, сподели в емоционално обръщение Елза Величкова.
„40% от горивото, което ползваме е микс обогатено гориво от ТЕЦ „Брикел“. То помага да се достигне нужната температурата в котлите за изгаряне на въглищата“.Това каза по време на заседанието изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол“ инж. Любомир Спасов. Той ясно даде да се разбере, че предприятие като топлоелектрическа централа не може да бъде спряно временно и че става въпрос за изключително важно решение от страна на държавата. „Ако се затвори тец-а, той остава затворен завинаги. Едно такова предприятие, за да остане в готовност за работа, то трябва да се консервира. Това е изключително скъп и дългосрочен процес”, коментира още Спасов. Той постави въпроса и за запазването на кадрите, които са заети в сектор енергетика. По думите му има реална опасност без работа да останат висококвалифицирани служители. „Не може да вземем хора наети от борсата, това е специфична работа, а служителите ни са специалисти, обучавани с години. Не можем да си позволим подобно нещо”, коментира Спасов.
На извънредното заседание бе повдигнат и въпроса свързан със запрашеността на въздуха в региона, както и необходимостта от инвестиции в тази посока. С питания към Спасов се обърнаха кметът на общината Елза Величкова, кметският наместник на Мало село Сашко Александров и общинският съветник Юлиян Божанов.
„Тази година свършихме много неща в тази посока. Пролетта засадихме 1000 дървета, които са на границата между централата и селото, те играят ролята на естествена преграда. Освен това изградихме оросителна система на високите места, пак откъм границата със селото. Тя ще помага срещу запрашаването, защото успява да улавя праха и да го утаява”, заяви инж. Спасов. Той уточни, че на багера, който подава въглища към котлите също е монтирано специално водно оръдие, което има за цел да намалява запрашеността в региона.
По-късно председателят на ОбС Бобов дол Елеонора Христова съобщи, че ще настояват за среща с новия министър на околната среда и водите Росица Карамфилова.
Припомняме, че само преди няколко дни ръководството на ТЕЦ „Бобов дол” разпространи отворено писмо, в което алармира за възможно прекратяване на дейността на дружеството. Причината е в спирането на регулярните доставки на обогатено енергийно гориво от „Брикел” ЕАД. Изпълнителният директор инж.Спасов изрази безпокойство си от възможността централата да преустанови своята дейност и близо 1000 души от региона да загубят работните си места. В писмото си Спасов отбеляза, че в случай на спиране на доставките на обогатеното енергийно гориво от Брикел, централата ще бъде принудена да спре производствената си дейност, поради факта, че участието на ОЕГ заема приблизително 40 % от общото гориво в използвания енергиен микс. Той посочи, бе брикетната фабрика „Брикел” е единствената в България инсталация за обработка на въглища и превръщането им в обогатено енергийно гориво.
В сряда стана ясно, че ТЕЦ “Брикел” ще продължи да работи, след като Административният съд в Стара Загора отмени заповедта за спиране на производствената дейност на предприятието. Принудителната мярка беше наложена на 29 юли от РИОСВ – Стара Загора след проверка на премиера и екоминистъра към тази дата – Кирил Петков и Борислав Сандов.