Кметът Кирил Котев и председателят на ОбС Георги Георгиев

Яне Янев поиска по-приветлива заседателна зала и предложи ремонт

10 000 лв. за книгоиздаване бяха дарени от ОбС-Сандански на фондация „Наследство на Зографската света обител“. Съветниците откликнаха на писмото на игумена от Зографската света обител архимандрит Амвросий. От фондацията посочват, че са подготвени за отпечатване на книгите „Подвижници в света“ от анонимен светогорски монах, „Молебен канон на св. Климент Охридски“, „Молебен канон на свети великомъченик Георги“ и „Преподобний Порфилий Кавсокаливит“, неиздавана досега в превод от гръцки. На последната си сесия съветниците приеха общо 24 точки.

Яне Янев поиска портретите в залата да бъдат по-добре подредени.

Най-напред гласуваха предложението на кмета Кирил Котев за учредяване на безвъзмездни сервитути върху имоти – общинска собственост, възникващи при реконструкцията на инженерни мрежи, засегнати от изграждането на Автомагистрала „Струма“, лот 3.3 с обхват от км 397+ 000 до км 397+600 в землището на община Кресна и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на селата Дамяница и Ново Делчево от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път 1-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път 1-1(Е79) с общински път Ново Делчево – Илинденци и Микрево към община Струмяни; с. Плоски, Поленица, Лешница, Дамяница и гр. Сандански в община Сандански. 22-ма от съветниците гласуваха „за“, но известен проблем се оказа събирането им в залата, тъй като гласуването на тази точка изискваше квалифицирано мнозинство.

Общинският съвет прие Общинска стратегия на потребностите по подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината. Съветниците приеха предложението на кмета за средищните училища през 2018-2019 г. Това са 2. и 3. и 4. ОУ “Св. св. Козма и Дамян” в Сандански и училищата в селата Дамяница, Клаве и Катунци, като това в Катунци ще има статут на защитено. Съветниците приеха предложението на кмета за допълване на списъка на имотите, които общината е предоставила или има намерение да предложи за предоставяне под наем от Програмата за управление и разпореждане с имотите; за предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Стоян См. Станков в с. Дебрене; за продажба на имот частна общинска собственост в гр. Мелник и построените в него сгради – бившата болница и гараж за продажба на търг, както и поземлени имоти в Сандански, недвижим имот в с. Лешница. Приет бе отчетът на председателя на ОбС Георги Георгиев за първите 6 месеца на 2018 г. Яне Янев пък заяви, че подобни отчети не би трябвало да се приемат по формален начин. Според него съветниците 3 години заседават в „атмосфера не от най-добрите“ и поиска по-представителна и по-приветлива зала, като предложи да се извърши профилактика на помещението, чиито стени са напукани и по-добро аранжиране на портретите на бившите ръководители на града.

Съветниците приеха молби от граждани за изработване на ПУП в землищата на с. Спатово, Поленица, Лешница, Петрово, както и заявление за разширяване границите на застроителния полигон в с. Голям Цалим.

Накрая ОбС гласува да бъдат отпуснати на 18 нуждаещи се лица от 50 до 100 лв. парична помощ.