Ирина и Николай Божкови удариха на камък и с третия си опит да изградят автосервиз и склад за нехранителни стоки в Яхиново. Общинският съвет в Дупница пак застана срещу инвестиционните намерения на семейството, като не разреши изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот в местността Полето край дупнишкото село в Яхиново и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. «За» предложението със същото искане, направено с докладна записка на кмета Методи Чимев, гласуваха 15 общински съветници, «против» бяха 12, а вотът на трима бе «въздържал се».

Предложението отново срещна силен отпор от болшинството от общинските съветници. Те застанаха зад жителите на Яхиново, обявили се с подписка от 1 650 подписа срещу инвестиционното намерение, заради съмнения, че целта на Божкови е да построят цех за преработка на пласмасови отпадъци, каквито планове имаха преди 2 години. Яхиновци продължават да се притесняват, че ако ливада от 4, 5 дка се преотреди за производствени дейности, в бъдеще там може да се рециклира пластмаса. Опасенията на хората в най-голямото село на общината изрази Методи Захаринов – представител на Инициативния комитет на Яхиново, който през 2020 г. спря изграждането на предприятие за преработка на пластмаса от Божкови. „Това производство е проблемно, защото непрекъснато ще се отделя един коктейл от вредности, които ще засягат не само Дупница, но и целия регион. Жизненоважно е дали ще позволите промяна предназначението на тази земя от земеделска в предимно производстевна и ще оставите вратичката за това вредно производство”, обърна се към общинските съветници Захаринов. Той подчерта, че в селото нямат нищо против изграждането на автосервиз и склад за нехранителни стоки склад, посочи и път за реализация – преотрежадне на терена за жилищна територия.

В дебата се включи арх. Асен Пилев. Той обясни, че преотреждането на имота за жилищна територия е невъзможно, тъй като попада в 300-метровата сервитутна зона на химико-фармацевтичното предприятие „Актавис” , където жилищното строителство е забранено.

Председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов изтъкна, че инвеститорите не са мафиоти, каквито са наричани от противниците на проекта им. Посочи, че са едни от многото млади хора, работещи в Италия, семейство с 3 деца, едното от които новородено, което иска да се прибере в родината си. ОбС шефът попита колегите си какъв сигнал дават на инвеститорите с отказите си, отбелязвайки, че районът е едно от местата, за което местната власт се стреми да привлече инвестиции. Костадинов показа и карта на терена. Шефът на местния парламент предложи докладната да бъде изтеглена, но кметът Чимев отказа. Причините посочи юристът на Общинския съвет Милен Попов. Попов обясни, че по жалба на инвеститорите има съдебно решение за ново произнасяне на местния парламент. Подчерта бе, че предишният отказ на местния парламент е без правни основания и в същотно време е даден 2-месечен срок за произнасяне.

Общинският съвет не може да не се произнесе. Ако това се случи, ще бъдем изправени пред друга хипотеза – неизпълнение на съдебно решение, което дава възможност за налагане на административни наказания – глоби. Санкциите са от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение – 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението, разясни юристът.
В защита на яхиновци се изказаха Бойко Христов, Костадин Севдин, Емил Гущеров. В отговор на изтъкнатото от ОбС шефа Костадин Костадинов, че трябва да мотивират решението си на законова база, Емил Гущеров отбеляза, че докладната е от тези, за които се иска съветниците да имат „разум и малко гърбове”, а не да се уплашат от санкции.
Нашият началник са гражданите на Дупница и Яхиново. Нека да не слагаме на кантар интересите на трима души и интересите на хората в Яхиново и Дупница. По-голям мотив от това, че хората не са съгласни с тази инвестиция, няма. Насила хубост не става, заяви Гущеров.
Георги Георгиев озадачи залата с предложение общината да откупи терена на Божкови. „Г-н Чимев, от името на СДС Ви призовавам да не допускате трети път да бъдете осъден за една и съща докладна. Нека да спазваме решенията на съда, а не да ги коментираме. Предлагам общината да купи имота на Божкови и да се свърши мъката”, заяви Георгиев.

Обстановката в залата на финала на сесията разведри Елена Кацарска, с букет цветя и билки за Еньовден. Секретарката на дупнишкото читалище „Христо Ботев” пожела на съветниците здраве и поднесе букета на кмета Чимев.