Общински съвет Кюстендил ще гласува откриване на процедура по избор на Обществен посредник на територията на Община Кюстендил и създаване на Временната комисия по номинациите  на кандидати за Обществен посредник на територията на Община Кюстендил. Това ще стане на редовната сесия на местния парламент на 25 февруари. Причината за избор на нов Обществен посредник е смъртта на предишния Васил Иванов, който загуби битката с коронавирус през месец през месец декември.

Вносител е Михаела Крумова, председател на Общински съвет –Кюстендил, която заяви че комисията по номинации ще се състои от петима общински съветника. В срок от 10 дни от приемане на решението Комисията ще трябва да обяви началото на процедурата по номинации и избор на Обществен посредник.

Кандидатите могат да подават документи в 30 – дневен срок от началото на обявяване на процедурата по номинации.

В досегашните избори за Обществен посредник участниците бяха двама, като и двата пъти това бяха вече покойният Васил Иванов и Любомир Иванов.

Краси Ценкова