Общинският съвет в Перник освободи от длъжност досегашния директор на “Индустриална логистична зона – Перник” ЕАД и член на Съвета на директорите Любомир Бонев. Той обаче не бе освободен от отговорност.

Бонев е строителен инженер, той бе депутат от “БСП за България” в 44-то Народно събрание. В продължение на около две години ръководеше индустриалната зона на Перник. Наскоро бе номиниран за водач на листата на “БСП за България” за 48-ия парламент в 14-ти МИР, но се оттегли по собствено желание. Сега също сам е подал заявление за напускане на поста.

Пернишката индустриална зона е разположена на площ от 350 декара. Наличието в съседство на общински терени дава възможност да се разшири до 1000 декара. Намира се в близост до два европейски пътни коридора, в посока Атина и Адриатика, до автомагистрала “Струма”, товарната жп гара и летище София. Временно тя ще се ръководи от юрисконсулта Радослав Антов.

Същевременно, общинският съвет в Перник даде съгласие да се удължи с една година срокът за възстановяване на получения безлихвен заем от централния бюджет в размер на 4,2 млн. лв. В общината е получено писмо от министъра на финансите,  с което уведомява, че срокът за възстановяване на временния безлихвен заем в размер на 4,2 млн. лв. е 20 октомври.

До тази дата община Перник няма възможност да възстанови сумата по неразплатената главница. След 20 октомври общината ще дължи лихва върху размера на неиздължената главница, което допълнително ще утежни бюджета й, посочва в докладна записка кметът Станислав Владимиров.

Общинският съвет делегира права на Станислав Владимиров да подготви искане за удължаване на срока на погасяване с една година, да го депозира пред министъра на финансите и да извърши всички необходими действия за изпълнение на решението.

Общите задължения на община Перник към края на първото полугодие възлизат на 25 380 443 лв., уточниха за БТА от общината. Просрочените задължения към тази дата са 3 369 477 лв. Те са намалели с 51 820 лв. за първите шест месеца на 2022 г.

 

1 коментар

Comments are closed.