ОбС председателят Георги Георгиев, кметът Кирил Котев, Борис Щурков
  • ФК “Еделвайс-Цветанов” ще ползва безвъзмездно за тренировки помещение в село Поленица

 

 

Съветниците в ОбС-Сандански разгледаха дневен ред от 24 точки на последното си заседание. Имаше и две допълнителни – по предложение на Иван Гюров, за промяна на предходно решение за поемане на краткосрочен общински дълг от фонд “Флаг” – ЕАД за изпълнение на проект за компостираща инсталация и за достъпна среда в сградата на Дома на културата, за хората със специални потребности.

Костадин Станоев, Яне Янев, Илия Георгиев

Само един глас не достигна, за да се приеме т. 2. Общинският съветник Яне Янев предложи да се отложи за следващото заседание, но не се прие. Става въпрос за горски път в местността Пиляфа, в Пирин планина, където се изсича широколистна букова гора. Недоволен от двете гласувания, Яне Янев каза: “С огъня си играете!?”
Гласувано бе предложението на кмета Кирил Котев относно предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение в сградата на с. Поленица от ФК “Еделвайс-Цветанов”.

Кметът на курортното село Поленица Гавраил Цветанов

Кметът на селото Гавраил Цветанов поясни, че помещението е свободно, а над 30 деца, които спортуват, ще има къде спокойно да ползват съблекалнята, заедно с треньора им. През ваканциите децата, които спортуват, са повече.

Н. Шаламандов, Панчо Панчев, Тони Цанев

Всички точки от дневния ред бяха гласувани и приети от местните избраници, които приключиха заседанието към 13,00 часа, без да ползват обедна почивка.
Бяха гласувани 15 000 лв. за преодоляване щетите от пожар в жк “Спартак” за фасадата на сградата. Предложението беше от общинския съветник Николай Шаламанов.
Бяха гласувани финансови помощи на 12 граждани, по 50,00 лв., а на един 200,00 лв.