Дирекция „Бюро по труда” в град Разлог предлага на безработни лица да ги включи в курс за професионална квалификация. Безработни от Разлог, Банско, Белица и Якоруда могат да преминат обучение по следните три специалности – „Готвач”, „Барман-сервитьор” и „Камериер”. Това ще им осигури възможност за работа след успешното приключване на обучението. По време на курса всеки безработен ще получава по 8 лева за всеки присъствен учебен ден, учебни материали и пособия. След обучението те ще се сдобият със свидетелство за придобита степен на професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение по част от професия, както и документ за правоспособност.