Община Благоевград и учебните заведения обединяват усилия с цел превенция на конфликти сред учениците.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Благоевград организира обучение на представители на Педагогическите съвети в учебните заведения на тема „Междуличностни конфликти и начини за преодоляването им“. Целта е да се постигне по-висока степен на превенция на агресията сред децата и младежите. Анализи показват, че рискът от словесна и физическа враждебност е по-голям особено след периоди на изолация, в резултат на различни фактори, в това число и COVID пандемията.
Обучението се провежда в сградата на общинска администрация.
След финализирането му, представители на Педагогическите съвети ще започнат активно прилагане на методите за намаляване на предпоставките за конфликти сред учениците.