Sunday, July 14, 2024
HomeРегионБобов долОбщина Бобов дол с поредна кампания за регистрация на домашните кучета

Община Бобов дол с поредна кампания за регистрация на домашните кучета

Ще има и акция за осиновяване на бездомни четириноги

 

Община Бобов дол започна поредната си кампания за регистрация на домашните кучета. Като краен срок за регистрирането е определен 31 март. След тази дата собствениците на нерегистрирани домашни любимци ще бъдат санкционирани, пише в съобщение, публикувано на сайта на общината. Санкцията е регламентирана в Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета територията на общината. Регистрацията цели въвеждане на контрол за броя на домашните любимици и овладяване на популацията на бездомните кучета. Домашните кучета подлежат на регистрация по Закона за ветеринарномедицинската дейност и по общинските наредби за местни данъци и такси. Срокът за подаване на декларация е в рамките на три месеца от датата на придобиване на домашния любимец. Едногодишната такса за едно куче е 10 лева. След изтичането на датата за регистрация на домашните кучета ще бъдат извършени проверки от контролно звено на общинската администрация, собствениците на нерегистрирани до края на месеца кучета ще бъдат санкционирани с глоба до 300 лева. Събраните средства ще се използват за мероприятия, свързани с контрола на броя на бездомните кучета.

„Проблемът с безстопанствените кучета не само в община Бобов дол, но и в цяла България е нескончаем. Броят на бездомните кучета непрекъснато расте, тъй като домашните любимци не се регистрират и биват изхвърляни. Когато едно куче е регистрирано и чипирано, изхвърлянето му е по-трудно, защото ще имаме информация чие е и можем да го върнем или да глобим собственика”, коментираха от управатана миньорския град. Там предстои и кампания, чиято цел ще бъде да накара повече хора да осиновяват бездомни кучета.

За ограничаване на нарастващата популация на бездомни кучета е разработенапрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бобов дол, съответстваща на приетата с решение на Министерския съвет от 2019 г. национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

От отчета за изпълнение на общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета  става ясно, че през миналата година са били регистрирани 107 домашни кучета и са събрани 1070 лв. Преброени са били 318 бездомни кучета. 166 бездомни кучета са кастрирани, ваксинирани срещу бяс и са им поставени трайни маркировки. Кастрираните домашни кучета са били 5. В края на годината е било осиновено едно куче, постъпило преди това в приюта, намиращ се в двора на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство”. От приюта са заловили 96 кучета.

Юлияна КОЛЧАКОВА

 

RELATED ARTICLES

Most Popular