За продажба отново са предвидени парцели за хотели,  увеселителен център, вилно селище, бензиностанция и мини ВЕЦ

 

910 000 лв. са очакваните приходи от имоти в община Сапарева баня тази година, става ясно от програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Според прогнозата от управление на имоти ще постъпят 245 000 лв. В това число са 165 000 лв. от отдаване под наем /аренда/ на земеделски земи и по 40 000 лв. от наем на помещения, ползватели на пазари, тържища, тротоари, терени и др.

От разпореждане с имоти-общинска собственост се предвиждат постъпления в размер на 665 000 лв. От тях 600 000лв. са заложени като приход от продажба и 65 000 лв. – от концесия.

Необходимите разходи са в размер на 30 000 лв. – по 10 000 за технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.), оценки и задължителни застраховки за имоти публична общинска собственост. Голям е делът на парцелите, предвидени за продажба за жилищно строителство, – над 130 имота в града и селата. В програмата за продажба в курорта Паничище отново са включени 6 парцела за хотелски комплекс,  3 за увеселителен център, един за вилно селище, 9 за обществено обслужване и по един за бензиностанция и метанстанция и мини ВЕЦ.

Право на строеж върху имот частна общинска собственост ще бъде учредено за 3 парцела в с. Паничище – един за изграждане на мини ВЕЦ 2 водноелектрически централи на водопровода от реките Скакавица и Валявица, и два за обществено обслужване.

За концесиониране са предвидени паркове в Сапарева баня  и Сапарево, стадионът в Сапарево, водоем в Сапарева баня, два водоема в Паничище, напоителен канал в Сапарево и спортен комплекс в Ресилово.

В списъка за отдаване под наем са търговски обекти, преместваеми търговски обекти, лекарски кабинет, земеделски земи. Общинските съветници ще вземат решение по програмата на заседание на 27 януари.