Общината закупи три системи AIRVO2 за назална високопоточна кислородна терапия за болницата в Разлог по молба на лекарските екипи от реанимационното отделение за лечение на COVID-19.

Тази терапия е включена от СЗО в препоръчителните насоки за лечение на коронавируса. Системата за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес при спонтанно дишане представлява апарат за назална високопоточна кислородна терапия с постоянно положително наляганe.

Системата е с доказан ефективен метод за кислородна терапия на пациенти с респираторен дистрес и/или хипоксемия и е по-ефективен от стандартната кислородна терапия с нисък дебит по отношение на газообмена, дихателната честота и комфорта. Има устойчиво благоприятно въздействие върху оксигенацията и физиологичните параметри за пациенти с остра респираторна недостатъчност.

Спомага за намаляване на реинтубацията при пациенти с хипоксемична дихателна недостатъчност.

Апаратурата AIRVO2 дава възможност за отлагане момента на реанимация.

Лекарските екипи от реанимационното отделение за лечение на Ковид-19 и директорът на лечебното заведение д-р Божидар Велев искрено благодариха на кмета на община Разлог Красимир Герчев за навременното осигуряване на апаратура, необходима за лечението на много пациенти и спасяването на живота им.