Изграждането на Спортно-рекреационния център в град Сандански протича през три етапа. Първият етап е изграждане на спортната зала и паркинг към нея. Вторият етап е направата на вертикална планировка, благоустрояване и организация на движението. Последният етап е изграждане на две спортни площадки. Районът около Спортната зала ще бъде оформен като цялостен комплекс, включващ 5 дка парк, 11 000 кв. м зелени площи с автоматизирана поливна система и 1000 кв. м пешеходни алеи. До залата ще бъде изградена нова, директна пътна връзка от бул. „Свобода“, където пък пътното платно ще бъде уширено и реорганизирано в трилентово платно и допълнителни ленти за престрояване. Мащабният проект за изграждането на първата спортна зала в град Сандански ще бъде надграждан. Идеята на кмета Котев е бившите общежития на ПТГ да придобият общинска собственост, за което вече са направени първи стъпки.  Сандански ще има един цялостно изграден спортен комплекс със спортна зала, хотелска част, паркова зона и закрит басейн – общинска собственост, който да стане част от целия Спортно-рекреационен център и да се превърне в притегателно място за спорт, отдих, туризъм и любимо място за санданчани. Целият парков и спортен комплекс ще има изградени пешеходни връзки със съседните жилищни квартали и автомобилен достъп за удобство на всички.