Общината с картбланш да продава жилища в рушащия се блок до юндома в Дупница

Втори опит да продаде апартаменти в бившето общежитие на закрития педагогически колеж ще направи община Дупница. Общинският съвет даде картбланш на кмета  Методи Чимев да стартира тръжни процедури за всеки един от деветте самостоятелни обекта, намиращи се на първия и втория етаж в блока на ул. „Св. Георги“ 19 (до бившия юндом) в централната част на града. Началната цена е по утвърдена пазарна оценка, която възлиза между  680 и 720 лв./ кв. м. Най-евтиният обект струва 51 716 лв. (намира се на втория етаж и е с площ 71,77 кв. м). Най-скъпият е 83 458 лв. (93,47 кв. м, също на втория етаж). Общинските съветници утвърдиха размера на депозита за участие в търговете  и стъпката на наддаване  – 10% от началната цена. Предстои обявяване на публични търгове с явно наддаване.

Против продажбите бяха общинските съветници от БСП, а Костадин Севдин от Коалиция „Заедно за промяна”  гласува с „въздържал се”.

Причината за отрицателния си вот посочи Александър Анин. Той обясни, че е против стратегията на местната управа да покрива нарастващите разходи чрез продажби, вместо да се търси друго решение.

Какво предлагате да се направи? Предложете конструктивно решение! От строителния отдел направиха обстоен оглед на сградата, която е в окаяно състояние. За да се приведе в приличен вид, ще са нужни над 200 000 лв. Сградата е като в една държава, в която има война, ежедневно се руши. В блока се събират хора, мястото на които не е там. Заключват се, заваряват се врати, но ефект няма при тази безстопанственост, отговори кметът Чимев. Посочено бе още, че обектите са в списъка за продажба в годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Председателят на местния парламент Костадин Костадинов отбеляза, че продажбите целят пълнене на бюджета, за да се покриват разходите, каквато е стратегията на всички общински съвети. Костадинов прогнозира, че при тези цени и вторият опит за продажба на тези имоти ще бъде безуспешен.

На заседанието си в петък местният парламент разреши община Дупница да си сътрудничи с ,,Текстилна организация“ АД. Целта е оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил. Гражданите ще могат да предават непотребни дрехи и обувки, за което ще бъдат създани условия. Сътрудничиството ще бъде стъпка към разделното събиране и оползотворяването на отпадъците, което е един от най-сериозните проблеми за общината, посочено бе на сесията.

Съветниците дадоха съгласие общината да влезе в Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни, чието  учредяване предстои. Сдружението ще може да предлага законодателни промени, свързани с прилагане на добри практики за намаляване популацията на безстопанствените кучета, стана ясно при обсъждането. В момента общините трябва да се справят с проблема, спазвайки закон с пропуски. Това е причината популацията да се овладява само донякъде. Кучетата, прибирани в приютите за обезпаразитяване и кастрация, се връщат обратно на улицата. Агресивните, за които при тежка процедура се докаже, че са такива, остават в кучкарниците до края на живота си. Другата опция е осиновяване, което невинаги се случва. Община Дупница е единствената в региона, която има приют. Издръжката му е 100 000 лв. годишно, плащани изцяло от  с общински средства. Въпреки усилията от 1 януари досега в приюта са кастрирани 50 кучета, подчертаха от управата. Броят на бездомните животни расте. На улицата остават не само домешни любимци на жители на града. В Дупница се докарват безстопанствени кучета от съседни общини. Безпризорни кучета са изоставяни в района на кв. „Байкал”, около чешмата с топлата вода в града, посочено бе още на заседанието. В залата бяха управителката на приюта Гергана Бранкова и главният еколог на общината Десислава Борисова. Двете обосноваха ползата от присъединяването към сдружението, което ще се бори законодателството в тази област да бъде в полза на общините.

С друго решение местният парламент упълномощи кмета да подпише договор за финансиране на проекта  „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“,  по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Проектът е на стойност 1 466 230 лв. Цели подобряване здравния статус на малцинството, улесняване на достъпа до образование, здравеопазване и заетост на ромската общност. Сред заложените дейности и инвестиции са осигуряване на мобилен здравен кабинет, мобилен рентген, линейка, ремонт на ДГ „Таушаница“, изграждане на детска площадка в кв. „Каваклия“, фитнес-площадка в кв. „Гиздова махала“, изнесени класни стаи в няколко дупнишки училища, набавяне на учебни пособия, технически пособия, оборудване на спортната зала към ОУ “Христаки Павлович“, обучения и др.

Това е продължение на работата на общината, свързана с ромите. Приключи регулацията на квартал „Каваклия”. По проекта ще закупим линейка, мобилен ехограф и мобилен рентген, които след приключването му ще предоставем на болницата, похвалиха се от администрацията.

На заседнието бе приет отчетът за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода  от 1 септември 2021 г. до 28 февруари тази година.

Одобрен бе и отчет ът за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Дупница за 2021 г.

Стана ясно още, че на 15 април Общинският съвет ще има извънредно заседание.

Юлияна КОЛЧАКОВА