Доставчик на ново оборудване за училището търсят в град Рила. Общината обяви процедура за избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване за ОУ „Аверкий Попстоянов“. Обществената поръчка е на стойност 119 341,70 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 15 октомври.
Избраната фирма ще трябва да достави чинове, магнитни дъски, маси, столове, етажерки, стелажи, секции и др. оборудване, съобразно приложена към документацията техническа спецификация.

Поръчката касае изпълнението на проекта на община Рила за реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сградата на ОУ „Аверкий Попстоянов“.

Както писахме, в училището започва мащабен ремонт за нaд 1 млн. лв. бeз ДДC, финансиран по Програмата за развитие на селските райони. С обновяването на материалната база се цели подобряване на работната и обучителна среда. Очаква се, че реорганизирането на средата ще повиши ефективността на обучителния процес и ще осигури необходимия комфорт и сигурност на децата и заетите в обучението лица.

Юлияна КОЛЧАКОВА