На събитието, което се проведе в Посетителския информационен център, присъстваха кметът на Банско Иван Кадев, Цветанка Обецанова, началник-отдел “Обществени поръчки и проекти” (ОПП), Зафер Айнали, главен секретар на Метрополитен Община Ерзурум, Гюлгюн Йоздемир, координатор на проект “Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната среда”, който ще се изпълнява от двете общини и проф. Мутлу Кюндекчи, преподавател в Университет “Ататюрк” в Ерзурум и други.
Във връзка с проекта, който ще се изпълнява от двете общини, Цветанка Обецанова каза, че неговата основна цел е повишаване нивото на инвестиционна информация, свързана с употребата на източници на възобновяема енергия, а именно – слънчева, в зимния туризъм.
“Това, че сега сме заедно в Банско, е най-доброто доказателство за желанието ни да работим за развитието на нашите две общини. Вярвам, че нашето партньорство ще ни помогне да се запознаем с добрите примери и перспективите за развитието на двустранните ни отношения”, каза още Обецанова. Тя допълни, че Република Турция е изключително важен партньор на България и община Банско.
“Можем да направим много, за да се засилят контактите помежду ни и да установим нови форми на сътрудничество в туризма, реализирането на съвместни проекти в областта на инфраструктурата и енергетиката”, подчерта Обецанова. Тя подчерта, че Банско ще продължи да подкрепя всички проекти и инициативи, които са в интерес и на двете общини.

Проектът “Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната среда” е финансиран по европейска програма за побратимяване на градове. Водеща организация в проекта е Метрополитен Община Ерзурум. В рамките му ще бъдат извършени общо седем дейности./Фокус