ОбС-Бобов дол

Местният парламент отпуска по 200 лв. на сираци и полусираци -абитуриенти

Община Бобов дол ще брои над 110 000 лева на „Хоспис Бобов дол“ ЕООД, чиято дейност бе преустановена заради загуба на помещенията, които се намират в сградата на фалиралата МБАЛ „Д-р Стоян Сантев” ЕАД и бяха продадени от нейния синдик Йордан Костов. Впоследствие сумата ще бъде преведена на синдика.

С докладна записка кметът Елза Величкова иска разрешение от Общинския съвет да се преведат на хосписа 96 873.84 лева и лихва в размер на 13 433.84 лева. Парите ще отидат за погасяване на задължения по търговско дело от 2019 г. на Окръжен съд -Кюстендил, като 83 440 лева са задължения за наеми и неустойки в полза на МБАЛ „Стоян Сантев“ ЕАД – в несъстоятелност. Предложението е средствата да бъдат заделени от заложения в тазгодишния бюджет на общината резерв за непредвидени и неотложни разходи в частта местни дейности в размер на 100 000 лева. Така ще бъдат погасени задължения по споменатото търговско дело на Окръжен съд-Кюстендил.

Докладната е свързана с писмо на управителя на хосписа Виолина Стоилкова. Писмото уведомява общинската управа, че е получена покана от Йордан Костов – синдик на МБАЛ „Д-р Стоян Сантев“ ЕАД – в несъстоятелност, за доброволно изпълнение на парични задължения. Костов е предупредил общината като собственик на хосписа, че при неизпълнение ще предприеме действия за принудително събиране на сумите, както и действия за откриване на производство по несъстоятелност на хосписа.

Припомняме, че миналата година общинският хоспис спря да работи, след като остана без помещения. Дружеството „Хоспис Бобов дол“ обаче има право да предоставя услугата и продължава да съществува с уговорката, че при осигуряване на помещения дейността ще се възобнови.

Припомняме още, че общинският хоспис остана без помещения, тъй като те бяха купени от семейната фирма на фолкпевеца Борис Делибалтов, която купи голяма част от сградата на МБАЛ „Д-р Стоян Сантев”. След сделката хосписът ползваше помещенията под наем, но впоследствие Делибалтови прекратиха договора за наем на общината, разкриха свой хоспис, чието официално име е дом за възрастни хора “Борис Дали” и пациентите се прехвърлиха там. Общинският съвет трябва да вземе решение по предложението за превод на сумата на заседанието си на 25 март.

В дневния ред са включени още 4 докладни. Те касаят приемането на програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2021 г., на отчет за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобов дол за 2020 г., одобрението на бюджетна прогноза за 2022-2024 година на община Бобов дол, в частта за местни дейности, и финансово подпомагане в размер на 200 лв. на ученици от общината, които са  сираци и полусираци, с налична медицинска експертиза от лекарска комисия и настанени в приемни семейства, тази година са абитуриенти.

Юлияна КОЛЧАКОВА