Община Бобов дол е възложила поръчка за рекултивация на старото общинско сметище, съобщиха от общината. Изпълнителят трябва да извърши техническа и биологична рекултивация на старото сметище, като срокът за изпълнение на техническата рекултивация е три месеца. След него започва да тече срок от 36 месеца за изпълнение на биологичната рекултивация.
Стойността на поръчката е 774 044 лв., а средствата са осигурени по Оперативна програма “Околна среда”.
Сметището е използвано 45 години, като за този период в терена от около 15 декара са натрупани около 300 000 куб. метра смесени отпадъци.
Сметището беше закрито в началото на 2018 г., защото не отговаря на изискванията за безопасност и техническа обезпеченост. Рекултивацията предвижда заравяне на образувалото се езеро и изграждане на клетки с отговаряща на новите изисквания настилка и система за отвеждане на отпадните от разлагането на отпадъците газове.
Бобов дол е една от общините в Кюстендилска област, които влизат в сдружението за изграждане на регионално депо в Дупница.