100 000 лв., останали от миналата година, ще бъдат похарчени за изкърпване на улици

Още около 600 000 лв. трябва да изплати община Бобов дол по заема, изтеглен за ремонт на водопровода в кв. «Христо Ботев» през 2006 година. „Около 600 000 лв. остават за погасяване по кредита. Сумата ще бъде плащана още един мандат и половина. В момента дългът се изплаща регулярно. Няма забавяне на плащанията”, каза зам.-кметът Йорданка Гацева във връзка с  борча от над 3,3 млн. лв., натрупан преди 15 г. На заседанието си в понеделник общинските съветници приеха годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Местният парламент прие и годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средствата от Европейския съюз, чужди средства, който е в размер на 7 531 300 лв., и   изпълнението на инвестиционната програма на капиталовите разходи към 31 декември 2020 г.

Приета бе и предоставената от кметския екип информация за изпълнението на тазгодишния общински бюджет и сметките за средства от Европейския съюз и чужди средства – към 30 юни 2021 г., в размер на 4 453 349 лв.

«Имаме около 100 000 лв. преходен остатък за капиталови разходи. Ковид кризата удари фирмите. В резултат на това много от заложените инвестиционни проекти не бяха завършени. Те обаче ще се реализират тая година. Въпросните 100 000 лв. са заложени за ремонти на улици и пътища от общинската мрежа. Преведени ни бяха и пари по «Бедствия и аварии». Предвидени бяха и довършителни дейности на обекти с местни средства. Министерството на финансите ни дава възможност всички пари, които не можаха да се използват миналата година, да се осчетоводят и да се изразходват тази година – по инвестиционната програма за 2021 г. Надявам се, че ще успеем до края на тази година да оползотворим тези средства за дейностите, които са заложени. Все още няма избран изпълнител за изкърпването на уличната мрежа и общинските пътища по населените места, в момента текат процедури. Целта е да  подобрим инфраструктурата и хората да нямат проблеми с дупките по улиците в града и останалите населени места», коментира Йорданка Гацева.

С други решения местният парламент отпусна финансова помощ на нуждаещи жители на общината със здравословни проблеми. По 500 лв. ще получат бобовдолците Димитър Доганджийски, Величка Величкова, Анка Янкова, Божидар Божилов и Мая Гавазова, Тодорка Стоянова от Долиство и Гюлка Костадинова от Мало село.

Юлияна КОЛЧАКОВА