Елза Величкова

Общината ще продава тополи, изсечени след сигнали от граждани за опасни дървета, намиращи се на стадиона в Бобов дол. Процедурата е стартирана, като в Общинския съвет е внесена докладна записка, с които се предлага да бъде взето решение за продажбата на дървения материал. Лицензиран оценител е изготвил пазарна оценка на дървения материал, която възлиза на стойност на 70 лв./ куб.м без ДДС. Оцененият дървен материал е общо 110 куб.м и включва едри и трупи със среден и дребен размер топола със средна дължина 1 м. Те са в покрит склад в Общинското предприятие „Чистота озеленяване и благоустройство” (ОП „ЧОБ”) – Бобов дол.

В докладна записка кметът на общината Елза Величкова предлага местният парламент да одобри пазарната оценка на тополовите трупи – общо за 110 куб. м, възлизаща на обща стойност 7 700 лв. без ДДС. Предлага се още Общинският съвет –упълномощава кмета да организира и проведе публичен търг за продажба на материала, при начална продажна цена 69.80 лв. за 1 куб.м. Иска се още съгласие от Общинския съвет при неявяването на участници в проведените публични търгове дървеният материал да се предостави безвъзмездно за ползване но ОП „ЧОБ” за дърва за огрев.