Целта е да се сменят лампите в  селата Джерман, Бистрица, Самораново, Яхиново, Червен брег и Крайници

 

 

Шанс за смяна на остарялото улично осветление има за шестте големи села в Дупнишка община. Това стана ясно на заседанието на местния парламент в петък, който даде разрешение общината да кандидатства с проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” по програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Министерството на енергетиката (т.нар. Норвежка програма). Община Дупница ще кандидатства с проект за 598 хил. лева. Това е максималната сума, която може да бъде отпусната. Финансирането е 100% безвъзмездно. Ако проектът бъде одобрен, ще се смени уличното осветление в селата Джерман, Бистрица, Самораново, Яхиново, Червен брег и Крайници.

Подкрепата си за проекта от микрофона изрази Вергил Кацов, в качеството си на председател на икономическата комисия към Общинския съвет. „Вероятността да бъде спечелен проектът не е малка, защото участваме с голяма територия, с голям брой хора. Предимство е, че имаме изготвен енергиен одит. В края на май очакваме отговор дали печелим проекта. Днес кметовете на селата ще се приберат вкъщи с добри новини”, коментира Кацов.

„Бонус е това, че имаме партньор по проекта. Това ни носи допълнителни точки”, допълни кметът Методи Чимев. Партньорът е GREENZONE AS, Осло, Норвегия.