Община Дупница входира три проекта в ПУДООС за финансиране на детски кътове за отдих. Всеки един от проектите е на стойност 10 000 лв., колкото е максималната допустима сума, уточниха от общинския пресцентър. Националната кампания “За чиста околна среда – 2020” е насочена към приобщаване на все повече хора към темата “Обичам природата – и аз участвам” и дава възможност на малки населени места да подобрят зелените си площи, да почистят замърсените терени и да инвестират в съоръжения за спорт и игри.

От общинската администрация в Дупница са подготвили документите за три от големите села – Самораново, Червен брег и Крайници. В дейностите по проектите са включени нови детски съоръжения, ремонт на пейки, изграждане на оградки, поставяне на кошчета, облагородяване…

В село Крайници е предвидено и осигуряването на детска беседка, както и фитнес уреди за малчугани.

Проектите, ако бъдат одобрени и финансирани, ще бъдат реализирани през лятото. В дейностите по реализацията им е включен и доброволен труд от местните жители, както и община Дупница.