Юлияна КОЛЧАКОВА

Хора с увреждания и възрастни от Дупница, нуждаещи се от помощ, ще бъдат обгрижвани в домовете си. Община Дупница ще кандидатства с проект „Грижа в дома“, финансиран по програмата за развитие на човешките ресурси. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда, като така ще се разширят възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекса на пандемични ситуации.

Услугите ще се предоставят на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, профилактика на здравето и социално значими заболявания и съдействие, предоставяне на психологическа подкрепа. По мярката ще се подсигури и транспорт на персонала. По новата процедура се дава възможност и за осигуряване на супервизия и обучения на служители, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. За да се внесе проектното предложение, е необходимо съгласието на Общинския съвет. От местния парламент се иска още да даде правомощия на кмета на общината да утвърди методика за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ и всички необходими документи, свързани с дейността по предоставянето й. Общинските съветници ще разгледат докладна записка по темата на заседанието си на 25 ноември.