Село Бистрица

Община Дупница обяви обществената поръчка “Сондажно хидрогеоложко инженерингово изпълнение за проучване за термоминерална вода на територията на село Бистрица”. Това съобщиха в четвъртък от пресцентъра на община Дупница.

Инвестиционното намерение е за изграждане на сондажен кладенец за добив на термоминерална вода, като се предвижда сондажът да достигне до дълбочина 1100 м. За локализиране на най-подходящото местоположение за изграждане на експлоатационен сондаж за добив на термоминерална вода са проведени теренни обширни хидрогеоложки проучвания, от които са избрани три участъка, на които са проведени геофизични изследвания. Избраната перспективна площадка за изграждане на сондажния кладенец попада в поземлен имот в местността Арнаутски ливади. Прогнозната стойност на поръчката е 646 583 без ДДС.

Кандидатите, които ще участват в поръчката, трябва да реализират следните видове дейности – изготвяне на конструктивен и технологичен проект, подготовка на площадката, фундаментни работи, шахта и направление, електроснабдяване, водоснабдяване, мобилизация и монтаж на сондовата апаратура и съоръжения, сондиране и укрепване на сондажа с обсадни колони, пълен комплект лабораторни изследвания на разкритата термоминерална вода: физико-химични, радиологични, микробиологични и други. Минимални параметри на сондовата апаратура са товаропроводност – 755 kN (килонютона) и хидравлична мощност от 400 kW (киловата).

Максималният срок за реализация е 90 дни, а крайният срок за подаване на документи е 14 октомври тази година, след което в открито заседание ще бъдат отворени офертите.

Както е известно, екипът на професор Щерев в продължение на 2 години извършваше проучвания в района на село Бистрица и при обобщаване на изследванията си декларира минерална вода около 60 градуса на дълбочина между 900 и 1200 метра, а очакваният дебит, който ще се цели да бъде “уловен”, е 25 л/сек.