Право на стипендии имат деца и младежи с изявени дарби

Община Дупница от 1 април ще приема заявления на деца и младежи за стипендии и финансово стимулиране. Съгласно Наредбата за условията и реда за отпускането им, право на стипендии имат деца и младежи с изявени дарби от общината в различните сфери. Даровитите деца могат да подават своите заявления до 29 април /включително/ в деловодството на общинска администрация.

На тази първа сесия за годината ще бъдат определени – годишната стипендия „Свети Иван Рилски”, годишни стипендии, Месечни, както и еднократни финансови стимули.

Броят на отпуснатите стипендии и финансово стимулиране ще зависи от подадените заявления. Комисия от общински съветници и експерти към Общината, разглеждат документите и обявяват победителите.