Община Ковачевци заделя 200 000 лв. (без ДДС) за зимно поддържане на общинската пътна мрежа през експлоатационен сезон 2022 – 2023 г., съобщиха от администрацията.
Освен снегопочистване, услугата включва и опесъчаване на шосетата, окосяване на тревни площи, изсичане на храсти в обхвата на пътя, които намаляват видимостта и проходимостта на пътната мрежа при неблагоприятни климатични условия.
Мярката засяга 36 пътни отсечки с обща дължина 94,6 км. Сред тях е и пътят до местната хижа “Джамен” в Рудина планина. Най-дълга – 7,8 км, е отсечката Косача – Ковачевци – Слатино – Костуринци.
Община Ковачевци е най-малката в Пернишка област и заема 6,05 на сто от територията й.