С над 1,9 млн. лв. ремонтират улици, за възстановяване на водопроводи заделят 245 477 лв.

6 887 296 лв. бюджет залага за тази година община Кочериново, съобщи Татяна Стойчева – старши специалист „Бюджет и финанси” към общинската администрация. Проектът за финансовата рамка на планинската община за 2021 г. предвижда увеличение от 699 376 лв. спрямо 2020 г. Завишението се дължи на повечето финанси от централния бюджет. Държавните приходи са в размер на 3 691 779 лв., а местните – 3 195 517 лв.  Общата субсидия е 3 086 614 лв., а изравнителната субсидия – 600 хил. лв. Общата целева субсидия за делегирани от държавата дейности, заедно с трансферите и капиталовата субсидия е в размер на 4 290 014 лв.

Собствените приходи, имуществените и неданъчните приходи от имоти са 225 600 лв., неданъчните приходи – 822 222 лв. Целевите капиталови разходи са в размер на 492 700 лв.

Инвестиционната програма възлиза на 2 204 442 лв. За основни ремонти на дълготрайни активи са заложени 1 922 695 лв., сумата е предназначена главно за асфалтиране на улици в гр. Кочериново, Пороминово, Бараково и др. села. За благоустройство на градския парк ще бъдат похарчени 1,2 млн. лв., които бяха отпуснати в края на миналата година от правителството.

263 447 лв. са предназначени за изграждане на инфраструктура. За аварийно възстановяване на водопроводи са заложени  245 477 лв. За проектиране на колектор и пречиствателна станция за отпадни води ще бъдат разходвани 17 970 лв. За зимно поддържане и снегопочистване са заделени 110 700 лв.

Нови придобивки се планира да получат детска градина „Ален мак” и Домът за възрастни хора. За забавачката се предвижда закупуване на климатик за 2500 лв. и готварска печка за 2000 лв. Сумата от 10 000 лв. за дома е, за да се купят бойлер и готварска печка. Във вторник е проведено публичното обсъждане на бюджета и предстои приемането му от Общинския съвет.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА