Община Кюстендил стартира процедура по изграждането на бъдещия Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Копиловци. В момента се търси фирма за строителството. Обявена е обществената поръчка за избор на изпълнител с прогнозна стойност 740 400 лв.(без ДДС). За обекта има издадено разрешение за строеж от 29 ноември 2021 година. Към момента на обявяване на поръчката не е осигурено финансиране за цялата необходима сума за реализацията на обекта. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 26 май.
Центърът ще бъде с капацитет за 15 души и трябва да бъде изграден до 23 ноември тази година.