Вяра Церовска

Общината в Перник е обявила обществена поръчка за закупуване на 15 автобуса на природен газ за обществения транспорт в града. Откритата процедура е до 12 септември 2018 г., стана ясно от АОП. Възложител е „Градски транспорт – Перник” ЕООД. Поръчката е обявена като “Доставка на подвижен състав – 15 броя нови автобуси на природен газ за нуждите на обществения транспорт в град Перник”, в изпълнение на проект “Интегриран градски транспорт на град Перник”, пише news.bg. Поръчката е за доставка на 15 новопроизведени, в серийно производство (неограничена серия), нископодови, единични градски автобуси, с две оси. Те трябва да отговарят на изискванията на Директива 2001/85/EC от 20 ноември 2001 г. и да имат сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство. Изискването към автобусите е да са с горивна уредба за сгъстен природен газ (CNG). Външната им дължина да е 8000-9000 мм, а широчината – не повече от 2500 мм. Те трябва да са високи не повече от 3450 мм (с климатичната система и газовите бутилки). Бусовете трябва да са с две врати от дясната страна и минимум 20 седалки, от които минимум две за трудноподвижни лица (приоритетни седалки). Изискването е да има място за най-малко 37 правостоящи пътници.