Кметът на община Радомир Пламен Алексиев изпрати писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в което иска целево финансиране в размер на 6 930 359, 51 лв. с включен ДДС, във връзка с реконструкцията на довеждащия водопровод от помпена станция “Опалово” до град Радомир. Към писмото са приложени копия на разработения инвестиционен проект и количествено-стойностни сметки.

С предходно писмо от 13 март тази година община Радомир предостави на МРРБ изготвени прединвестиционни проучвания за осигуряване на допълнително водоснабдяване на град Радомир, както и за ремонт на довеждащия водопровод от помпена станция “Опалово” до общинския център.

Мотивите на община Радомир за реконструкцията на съоръжението са непрекъснатите аварии по цялото трасе на довеждащия водопровод, които за последните 10 месеца са 47 броя. Броят на скритите аварии на водопровода не може да бъде установен с точност. Инженерните проучвания показват, че загубите на довеждащия водопровод от помпената станция до резервоар “Ниска зона” възлизат на 40%.

От този водопровод се водоснабдяват “Ниска зона” на Радомир, част от “Висока зона” на града посредством помпа, кв. “Върба”, с. Борнарево и с. Николаево.

С писмо от 26 юни тази година управителят на ВиК-Перник инж. Борислав Иванов информира община Радомир за предаварийното състояние на съоръжението. Само за миналата седмица по довеждащия водопровод са възникнали 4 големи аварии, пише в писмото си инж. Иванов, като прави предложение в спешен порядък да се стартира разработеният от община Радомир инвестиционен проект за реконструкция на съоръжението, с оглед избягването на по-тежки последици.

Още през февруари месец тази година кметът на Радомир Пламен Алексиев изпрати писма до министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, както и до областната управа и ВиК-Перник, в които ги алармира, че съществува сериозен риск за цялата водоснабдителна система на града. В писмата си от февруари кметът на Радомир Пламен Алексиев отново настояваше за спешни мерки от страна на ресорните министерства за извършването на авариен ремонт на довеждащия водопровод.

 

На снимките – Изкопите край пътя Радомир – с. Друган свидетелстват за многобройните аварии на довеждащия водопровод, поради което съоръжението се нуждае от авариен ремонт, с оглед избягването на по-тежки последици.