Община Разлог наложи нов подход в работата си 

Кметът на община Разлог – инж. Венцислав Гърменов, зам.- кметовете Иван Гюров и Гергана Колчева-Фарфарова, и кметът на село БачевоРосица Чатлабашева проведоха първа среща- разговор за 2023 г. с жителите на село Бачево.

Събирането се проведе в сградата на Народно читалище “Самообразование 1928”. На него бяха обсъдени теми, свързани с откриване на яслена група, подобряване външната фасада на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, състоянието на улиците в селото и местността “Ръждавец”, полагане на канализационна мрежа, както и възможности за развитие на туризма в Бачево.

Пред всички присъстващи инж. Гърменов поясни, че яслена група може да бъде открита само и единствено в началото на новата учебна година: “Имаме готовност да открием яслена група в село Бачево още през месец септември. Провели сме разговори с медицински сестри, които да започнат работа в детското заведение, като единственото условие е да се съберат минимум 8 заявления за посещение на съответната група през новата учебна година. За да осъществим молбата на жителите на селото, е необходимо желаещите родители, детето им да посещава ясла, да подготвят документи за кандидатстване още през идните месеци”, подчерта инж. Гърменов.

След изслушване на жителите на село Бачево, ръководството на Община Разлог пое ангажимент през пролетта да извърши освежаване на местността “Ръждавец” и частично да подобри фасадата на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, като подмени и входната врата на учебното заведение. През настоящата година Община Разлог предвижда подмяна на водопроводна мрежа и асфалтирането на още три улици в селото. До тогава, при по-подходящи метеорологични условия, с положителни температури, нивото на улица “Петър Берон” ще бъде своевременно подравнено, а 50-метровата отсечка на улица “Костадин Катранджиев” следва да бъде асфалтирана, след подмяна на водопровода. След техническо решение, Община Разлог ще направи и проект за укрепването на улица “23 септември”, с цел да се предотврати риска от свлачища.

“В края на 2022 година отчетохме голяма събираемост на данъците и достатъчно финанси, за да покрием разходите по съответните дейности, чрез общинския бюджет. Община Разлог работи внимателно и в посока използване на външно финансиране по европейски проекти, с цел да не изразходва напразно собствените си средства. Имаме класиран проект на 23 място, сред 50 одобрени, за цялостен ремонт на пътя от края на град Разлог (местност Ушите) до началото на селото. Очакваме финансиране през лятото от Държавен фонд земеделие за да започнем ремонтните дейности, които обхващат и тротоарните пространства. До края на месеца ще бъдат ясни и критерии, по които ще кандидатстваме и по проект за енергийна ефективност за сградата на Кметството.”, поясни г-н Гюров.

С цел популяризиране на туризма в селото, предстои да бъдат организирани творчески лагери в конните бази, както и реклама на предстоящи традиционни събития за Бачево.

По време на срещата ръководството на Община Разлог подчерта също, че ще започне да налага по- строги наказания на хората, чиито животни бъдат хванати по пътищата. Мерките, които са предвидени, са насочени към прекратяване на ползване на общински, земеделски земи и финансови глоби, в по- голям размер.

Местната власт наложи нов подход в работата си още в края на 2022 година, когато проведе и първата среща-разговор, с жителите на село Елешница. Целта на диалога между обществото и ръководството на Община Разлог е всеки един жител на общината да предложи своите виждания за подобряване състоянието на своето село, така че то да стане по- уютно и приветливо.

Следващата среща ще се проведе на 9 февруари (четвъртък) от 18:00 часа в село Горно Драглище.