Община Разлог подобрява ВиК мрежата в Добърско

Община Разлог започна изграждането на свързваща водопроводна мрежа на крайните улици в село Добърско, с цел непрекъснато циркулиране на водата.

“След поет ангажимент по време на срещата разговор с жителите на Добърско в началото на тази година, подадени сигнали от кмета на селото Илиан Джунев и вследствие на направен анализ за състоянието на водопроводната мрежа на село Добърско, започнахме изграждането на допълнително свързващо трасе, с цел преустановяване процеса на образуване на “тапи” по крайните улици и повишаване качеството на питейната вода. С монтажа на нови тръби ще предотвратим и честото възникване на аварии по трасето, и ще подобрим налягането на водата, достигащо до домакинствата в селото“, коментира инж. Венцислав Гърменов, кмет на община Разлог.

Започнатите дейности обхващат изграждане на свързваща водопроводна мрежа на кръстовищата, между улиците “Първа”, “Пета”, “Шеста”, “Девета”,  “Десета”, “Двадесет и първа”.

Планът за трасето, разработен съвместно с “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Благоевград, обхваща също и подмяна на водопровода на улица “Трета” и улица “Седма”. Като част от дейностите по “Безопасна и здрава среда”, насочени към подобряване на подземната и надземна инфраструктура на селото, Община Разлог ще извърши и цялостно асфалтиране на двете улици до края на лятото.