Общинският съвет да отхвърли предложението, категоричен е зам.-кметът Иван Гюров

 

 

Община Разлог изразява категорично становище, че постъпилото искане за приемане Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –Благоевград за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, включващо увеличение цената на водата с близо 25%, следва да бъде отхвърлено от Общински съвет Разлог. Това събобщиха от общинска администрация.

„За увеличение следва да се говори тогава, когато се подобрява качеството на услугата, своевременно се реагира на проблемите и се вижда обем от инвестиции от страна на ВиК. През последните години, въпреки добрата комуникация между Община Разлог и ВиК Благоевград, тяхната инвестиционна програма не се изпълняваше по редица причини, което доведе и до затруднения работата и на общинска администрация, насочена към инфраструктурни проекти и други дейности. Също така община Разлог няма нито един лев разход по отношение на ел. потребление, използване на помпи и пречиствателни станции. За нас е редно ВиК от своя страна да настоява за диференцирано определяне цената на питейната вода за райони като нашия, в които не се използва ел. енергия, помпи или пречиствателни станции и райони, в които има сериозен проблем с доставянето и пречистването на водата. Това трябва да бъде и тема номер едно в държавата, започвайки от Министъра на регионалното развитие и шефовете на Асоциациите по ВиК, за да има справедливост в определяне цената на водата. За нас е недопустимо и необосновано към настоящи момент да се търси увеличение цената на водата и това са част от основните мотиви, с които ние ще предложим на Общински съвет Разлог да отхвърли предложението!“, категорично поясни зам.-кметът Иван Гюров.

На предстоящата редовна сесия в края на месец септември на Общински съвет Разлог предстои да бъде гласувана инвестиционната програма на ВиК Благоевград. Ако съветниците отхвърлят предложението и мотивите бъдат подкрепени от други общини в Югозапада, цените на водата следва да не бъдат променяни. При съгласие от друга страна и приемане с мнозинство предложението, цената на водата следва да бъде увеличена за регулаторния период 2022 г. – 2026 г.

 

1 коментар

Comments are closed.