Община Самоков внесе в МРРБ документите за саниране на блокове

Общинска администрация – Самоков успя да обработи и внесе днес до обяд всички проекти за саниране на 22 жилищни блока, чиито етажни собствености подадоха документите си, съобщиха от кабинета на кмета Владимир Георгиев.

31 май, сряда, бе крайният срок за входиране на проектите на сдруженията на собственици за кандидатстване за финансиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради. 16 сдружения на етажните собствености в кв. „Самоково” са подали заявления, 3 блока от кв. „Възраждане” и останалите са 1 блок срещу Гимназията, блок на ул. „Рилска малина” и ул. „Иван Вазов”.  Средствата, в размер на 1,4 млрд лв. по новите програми за саниране, според експертните оценки, би трябвало да стигнат за енергийното обновяване на около 1000 обекта. Разпределението на бюджета е сред всички 265 общини. Община Самоков е в група с още 40 средноголеми общини с финансиране от 30 млн. лв. Мерките са насочени към намаляване на въглеродните емисии, генерирани от жилищни сгради, неотговарящи на изискванията за енергийна ефективност. Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление В или по-висок. Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ покрива 100% от допустимите разходи. Общината-партньор подготвя и внася проектните предложения в Министерство на регионалното развитие, а там ще бъде извършено класиране на подадените предложения.