Sunday, July 14, 2024
HomeРегионСамоковОбщина Самоков задели 50 бона за погребения и 10 000 лв. за стипендии...

Община Самоков задели 50 бона за погребения и 10 000 лв. за стипендии в бюджета за 2017-а

 

17-06-02-43_n 17-06-02-57_nОбщият размер на бюджета на Самоков за  2017 г. е в размер на 32 208 393 лв., като от тях средствата от държавния бюджет са 12 930 793 лв., а собствените приходи – 17 999 297 лв. Преходният остатък от 2016 г. е 1 187 851 лв., в това число с целеви характер – 538 309 лв. В петък съветниците от Самоков трябва да гласуват общинския бюджет.

Приходите от местни дейности са планирани в размер на 19 487 606 лв., като от тях данъчни приходи – 3 580 000 лв., неданъчни приходи в размер на 8 397 502 лв., трансфери за местни дейности в размер на 2 029 000 лв., в това число трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 183 600 лв., целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 816200 лв., временни безлихвени заеми в размер на 1 098 152 лв.  50 000 лв. са предвидени за погребения и за други цели, 59 430 лв. за дофинансиране на вътрешноградския транспорт и на обществения превоз по линии Самоков – с. Клисура, Самоков – с. Гуцал, с. Гуцал- гр. Костенец. Средствата за стипендии са в размер на 10 000 лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи за студенти и ученици с изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта през 2017 г.). Ще се гласуват и парите за субсидии, сред които за читалища – 379 600 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност, за спортни клубове и организиране на спортни състезания – 240 000 лв., както и субсидии за работни заплати и осигуровки на треньори към спортните клубове, работещи в обществена полза.

Предвидено е средствата за фонд „Култура” да са в размер на 461 932 лв., в това число са разходите по културния календар на общината, които са в размер на 298 950 лв.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular