Подписан бе договорът между община Самоков и фирма „Клен Лес” за изпълнение на проект по залесяване на горска дървесна растителност.

Този договор се сключи именно в Седмицата на гората и е прекрасен начин за отбелязването й, коментира кметът Владимир Георгиев.

Изпълнението включва почистване на площите от нежелана растителност и залесяване. Дейността ще започне с почвоподготовка и оформяне на терасите в горските масиви, определени за възстановяване.

Фирмата изпълнител е ангажирана и със закупуване на залесителен материал от бял бор и засаждане на фиданките. Дейността ще се финансира по подписан договор за финансиране по Програма за развитие на селските района за периода 2014 – 2020 година и е на стойност близо 350 хил. лв.

Кметът Георгиев изрази задоволството си, че администрацията успя да спечели такъв мащабен проект за залесяване, тъй като това показва, че се работи не само в насока за предоставяне на горите за добив, но и за възстановяването и опазването им.