Инициативата „Мениджър за един ден” се проведе за поредна година в Общинска администрация гр. Сандански, която стана домакин на бъдещите мениджъри.

Кметът на община Сандански – Атанас Стоянов посрещна учениците от Професионална техническа гимназия, гр. Сандански в своя кабинет, като разказа за своята работа, отговорностите и предизвикателствата, пред които като бъдещи мениджъри ще се изправят.

Тази година инициативата бе проведена онлайн, като с много ентусиазъм и интереси в различни сфери, учениците презентираха своите мениджърски умения и последователност.

Бъдещите ръководители – Цветелина Илиева, Райчо Райчев, Назми Ахмед, Станислава Ангелова и Милена Танчева имаха възможността да се “докоснат” до работата на кмета и разписаха своите първи договори като участници в инициативата “Мениджър за един ден”.

За своето активно участие и отлично представяне на ролева задача, учениците получиха сертификати за участие и книги за личностното и професионално развитие.